Marbel s.j.
ul. Skarbowców 4
53-025 Wrocław
tel. (71) 339 80 82
fax. (71) 362 88 19
phudyma@gmail.com
 

R&S jest firmą zajmującą się produkcją obudów metalowych dla telekomunikacji, teleinformatyki, energetyki, elektroniki i telewizji kablowej. W ofercie posiadamy pełne typoszeregi obudów stosowanych do budowy nowych sieci kablowych oraz modernizacji już istniejących. Asortyment produktów tej firmy powstał wyłącznie na bazie ich własnych opracowań i jest zgodny z obowiązującymi w Polsce normami i standardami. Firma powstała w 1992 r w wyniku połączenia dwóch zakładów zajmujących się produkcją liniowego osprzętu telekomunikacyjnego. Przyjęta strategia zakładała specjalizację przedsiębiorstwa w produkcji obudów zakończeń kablowych dla telekomunikacji co udało się osiągnąć poprzez ciągłe inwestycje w maszyny i urządzenia oraz przez stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej. Wymagania rynku i rozwój telekomunikacji spowodowały poszerzenie oferty firmy o obudowy do sieci światłowodowych, a także obudowy do zastosowań w teleinformatyce, energetyce i telewizji kablowej. Wyroby tej firmy posiadają pozytywne opinie Centrum Badawczo - Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej (w zakresie obudów metalowych) i Politechniki Szczecińskiej (w zakresie obudów z tworzyw sztucznych).